Waarom kiezen voor het Atheneum?

Het Atheneum heeft oog voor de totale ontplooiing van zijn leerlingen!

We streven dit na door:

  • kwaliteitsonderwijs aan te bieden en hoge eisen te durven stellen
  • gelijke kansen te bieden voor iedereen, ongeacht zijn of haar geslacht, ras, godsdienstige of filosofische overtuiging en sociale afkomst
  • concrete afspraken te maken en die consequent toe te passen
  • jongeren op te voeden tot verdraagzame, mondige, kritische, verantwoordelijke en zelfstandige individuen
  • een creatieve, sportieve en gezonde levenshouding aan te moedigen

Het KA1 ontwikkelt taal, cultuur en communicatie

1366828675882In de eerste plaats geven we kennis mee, maar het Atheneum heeft ook oog voor de totale ontplooiing van zijn leerlingen met onder meer film– en toneelvoorstellingen, voordrachten, reizen en deelnames aan allerlei wedstrijden. De uiteenlopende projecten leren de jongeren om in groep samen te leven met respect voor elkaar.

Het KA1 moedigt sport en beweging aan

Er zijn sporttornooien, aangeboden sportieve activiteiten over middag, een sportdag met niet-alledaagse sporten in september, het KA laat haar leerlingen ook bewegen.

Het KA1 leert leren en leert kiezen

We willen persoonlijkheden vormen die in staat zijn op een zelfstandige en waardige wijze de uitdagingen van de moderne maatschappij aan te gaan. We helpen hen om de juiste keuze te maken door een intensieve studiekeuze- en/of beroepskeuzebegeleiding in het laatste jaar secundair onderwijs.

Wij weten de weg in een doolhof van kennis. Lees hier alles over de studierichtingen ASO en TSO in de 2de en 3de graad.

Wij zijn begaan met onze leerlingen en daarom geven leerkrachten op vrijwillige basis inhaallessen aan leerlingen met een beperkte of tijdelijke leerachterstand. Een ervaren team begeleidt de leerlingen bij het “leren leren” en hun studieplanning. Ook is er de mogelijkheid om avondstudie te volgen onder toezicht. We willen elke leerling maximale en gelijke onderwijskansen geven.

Het KA1 motiveert ondernemingszin

Het K.A. 1 stimuleert creatief denken en motiveert ondernemingszin, ontdek onze projecten!

We proberen de jongeren op te voeden tot mondige burgers die klaar zijn om hun taak op te nemen in de samenleving van morgen. Een actieve inzet in een goed werkende leerlingenraad biedt heel wat perspectieven om deze talenten te oefenen. Verder zijn er heel wat projecten voor het goede doel, een voorbeeld hiervan is ons project voor kansarmen in Zuid-India KA 4 Kovalam.

Het KA1 stimuleert creatief denken

Wij begeleiden leerlingen bij het ontwikkelen van hun talenten, hun interesses en hun ambities. We bieden een richting humane wetenschappen aan met PO en MO. De leerlingen kunnen ook deelnemen aan verschillende Olympiades. Verder is er ook een debatclub, waaruit elk jaar enkele ploegen deelnemen aan de Benelux Debatwedstrijd.