Het KA1 CLIL’t, got it?

Wat is CLIL?

CLIL staat voor content and language integrated learning.

Dit houdt in dat men een zaakvak (zoals bvb. aardrijkskunde of geschiedenis) in een andere taal onderwijst. De taal wordt dus gebruikt als middel om concrete doelen in het zaakvak te bereiken. Lessen opgebouwd volgens de CLIL-didactiek zijn interactief en moedigen aan om de verschillende vaardigheden zoals spreken en schrijven in de andere taal intensief te gebruiken. Meertalig onderwijs heeft bovendien een positieve invloed op de flexibiliteit van het brein. Kortom: CLIL zorgt voor een leerwinst op verschillende vlakken: het zaakvak, de andere taal en je wordt er slimmer van!

Tim legt het voor je uit:

Wat doet KA met CLIL?

Ons gedreven en enthousiast CLIL-team biedt de leerlingen de keuze om in plaats van het standaardtraject te kiezen voor CLIL.

CLIL in het 3de jaar:

  • economie (ECMT & ECWI) en humane wetenschappen (HUWE):  aardrijkskunde en geschiedenis
  • Latijn (LAMT & LAWI) en Grieks-Latijn (GRLA): aardrijkskunde, geschiedenis en Latijn (2/4u)
  • wetenschappen (WEMT & WEST): aardrijkskunde, geschiedenis en wiskunde (2/5u)
  • toerisme: kunstgeschiedenis

CLIL in het 4de jaar:

  • economie, wetenschappen en humane wetenschappen: aardrijkskunde en geschiedenis
  • Latijn en Grieks-Latijn: aardrijkskunde, geschiedenis en Latijn (2/4u)
  • toerisme: kunstgeschiedenis

Moet je al goed zijn in Engels om CLIL te kiezen?

Neen! Zoals bij alle vakken (ook in het standaardtraject) is uiteraard de motivatie het belangrijkst. Iedereen kan instappen en onze leerlingen merken al vlug dat ze automatisch taalwinst boeken.

Waarom kiezen voor CLIL?

Je leert de taal door in de taal “iets anders” te leren. In de CLIL-les word je uit je tent gelokt om de andere taal te spreken door de veilige setting. Ook de motivatie ligt hoog. Daarnaast betekent CLIL ook een voorbereiding op hoger onderwijs, op het gebruik van een of meer andere talen in eventuele verdere studies. En het staat natuurlijk mooi op je CV.

CLIL biedt de leerling de kans om op een spontane en toegankelijke manier vakinhoud en taal te combineren tot maximale leerwinst.