Studierichtingen in de derde graad

Klik op het overzicht hieronder om de volledige lessentabellen te bekijken, onder het overzicht vind je uitgebreide info over elke richting.

Naamloos-1

Latijn met moderne talen
Alles wat de zogenaamde Letteren en Wijsbegeerte betreft, gaande van Romaanse, Germaanse over Slavische en Oosterse Talen, elke geschiedenisrichting, archeologie, rechten en criminologie tot psychologie en pedagogie kan met die basis succesvol gevolgd worden.

Latijn met wiskunde
Het Latijn (4 u.) geeft aan deze richting dat humane tintje dat in onze tijd zo dikwijls over ‘t hoofd gezien wordt, maar bij latere studies en carrière achteraf zo belangrijk blijkt te zijn en voorrang geniet bij sollicitaties. Door de combinatie met wiskunde (7 u.) en wetenschappen (1 u. biologie, 2 u. fysica en 2 u. chemie) biedt de studierichting toegang tot praktisch alle studies van het hoger onderwijs. Om deze richting met succes te beëindigen moet men over voldoende verstandelijke capaciteiten beschikken en zich regelmatig en met volharding willen inzetten.

Latijn met wetenschappen
Dit is de enige richting die Latijn combineert met 5 uur wiskunde en 6 uur wetenschappen. Zij is een uitstekende voorbereiding op diverse hogere opleidingen, o.a. de paramedische beroepen.

wisk

Wiskunde met Latijn
Je hebt 7 uur wiskunde gecombineerd met 4 uur Latijn. Daarnaast heb je ook 1 uur biologie, 2 uur fysica en 2 uur chemie. Deze richting bereidt voor op zowat alle studierichtingen.

Wiskunde met economie
Deze combinatie biedt een brede waaier van mogelijkheden aan, zoals economische en toegepaste economische wetenschappen, rechten, wiskunde en wetenschappen. De leerlingen moeten belangstelling hebben voor economie (4 u. economie en 1 u. bedrijfseconomie) en wiskunde (7 u.); in deze richting hebben ze ook fysica, chemie en biologie. Deze afdeling bereidt vooral voor op studies van universitair niveau.

Wiskunde met wetenschappen
In deze afdeling met 7 uur wiskunde en 6 uur wetenschappen kan men 1 uur zelfstandig werk kiezen, nl. fysica, chemie of biologie en 1 uur informatica of toegepaste informatica. De opleiding met 7 uur wiskunde biedt een enorme waaier van mogelijkheden maar is zowel geschikt als voorbereiding op alle bachelor- en masteropdeidingen in de diverse wetenschappelijke disciplines (fysica, chemie, wiskunde, biologie, ingenieurswetenschappen,…) als op niet-universitaire studies (industrieel ingenieur,…).


mota

De richting Moderne talen richt zich natuurlijk tot de meer taalgeoriënteerde leerlingen. De leerlingen hebben er niet alleen voor Frans en Engels telkens 1 uur meer dan in de andere ASO-richtingen maar ze hebben ook Duits en/of Spaans.

Moderne talen met economie
Deze richting is vooral op talen (met Duits en Spaans) georiënteerd, met 4 uur economie en 1 uur bedrijfseconomie, maar slechts 3 uur wiskunde.

Moderne talen met Latijn
Dit is eigenlijk een specifieke taalrichting met  4 uur Latijn, Duits en Spaans en 3 uur wiskunde. Als verdere studies komen natuurlijk alle specifieke taalopleidingen op universitair en niet-universitair niveau in aanmerking (taal- en letterkunde, vertaler, tolk, secretariaat-talen,…)

Moderne talen met wetenschappen
Deze richting in de Moderne talen wordt ingericht met 5 uur wiskunde, een sterk wetenschappelijke vorming en 2 uur Duits. Ze bereidt naast taalopleidingen ook voor op wetenschappelijke richtingen (uitgezonderd burgerlijk ingenieur, wiskunde, fysica en informatica op universitair niveau).

eco

Economie met moderne talen
De opleiding is vooral gericht op verdere studies (slechts 3 u. wiskunde, wel Duits en Spaans) die leiden tot een academische bachelor in talen of een professionele bachelor in talen of economische toepassingen (vertaler, tolk, marketing, accountancy, fiscaliteit, secretariaat en talen enz.).

Economie met wiskunde
Deze combinatie biedt een brede waaier van mogelijkheden aan, zoals economische en toegepaste economische wetenschappen, rechten, wiskunde en wetenschappen. De leerlingen moeten belangstelling hebben voor economie (4 u. economie en 1 u. bedrijfseconomie) en wiskunde (7 u.); in deze richting hebben ze ook fysica, chemie en biologie. Deze afdeling bereidt vooral voor op studies van universitair niveau.

Economie met wetenschappen
De studierichting Economie – wetenschappen bestaat pas sinds het schooljaar 2008-2009 en was onmiddellijk een succes. Deze studierichting met 5 u. wiskunde, 2 u. biologie, 2 u. chemie, 2 u. fysica en 4 u. economie biedt heel wat mogelijkheden naar de toekomst waarin we zien dat wetenschappen en economie steeds meer met elkaar te maken hebben. Het is een ideale basis voor academische bachelors en masters waar een minder zware wiskundige basis vereist is zoals productontwikkeling, handelswetenschappen, industrieel ingenieur, ….

huwe

Inhoudelijk is deze studierichting door de aanwezigheid van de vakken media, muzikale opvoeding, plastische opvoeding, gedrags- en cultuurwetenschappen en geschiedenis de richting waarin kunst, cultuur en artistieke ontplooiing tot hun recht komen. In elk van deze vakken wordt een volwaardig leerstofpakket aangeboden dat in verband staat met alle kunsten zoals bouwkunst, muziek, literatuur, beeldende en plastische kunsten. Als studierichtingen na het secundair onderwijs komen onder meer in aanmerking:

  • Pedagogisch hoger onderwijs (onderwijzer(es), kleuteronderwijzer(es), bachelor L.O., bachelor talen, …)
  • Leraar muzikale opvoeding
  • Toneelopleiding
  • Kunstgeschiedenis en Archeologie & initiële lerarenopleiding
  • Musicologie
  • Sociaal assistent
  • Diploma van artistiek hoger onderwijs
  • Psychologie & initiële lerarenopleiding
  • Laureaat muziekopvoeding-Lemmensinstituut,…

boein

Door het vakkenpakket met 4 uur wiskunde en 5 uur informatica is dit een uitstekende aanloop tot het economisch hoger onderwijs van het korte type zoals bedrijfsmanagement (accountancy-fiscaliteit), toegepaste informatica, marketing, verzekeringen, secretariaat, public relations. In de loop van het 2de trimester in het laatste jaar is er een stage voorzien. Deze richting is eveneens uiterst geschikt om na het secundair onderwijs onmiddellijk in het beroepsleven te stappen.
Het vak toegepaste economie omvat burgerlijk- en handelsrecht, sociale wetgeving, fiscale wetgeving en bedrijfseconomie.
In het vak toegepaste informatica komen volgende onderdelen aan bod: computerapparatuur, netwerken en datacommunicatie, analyse en programmeringtechnieken (Borland Pascal, Javascript, Visual Basic), alle Officepakketten en webdesign.

toer

Wie zich aangetrokken voelt tot de toeristische sector en ook houdt van vreemde talen, zal zich zeker kunnen ontplooien in de afdeling Toerisme. In de lessen aardrijkskunde komen zowel de fysische, menselijke en economische aardrijkskunde als toeristische aardrijkskunde aan bod. Het vak geschiedenis omvat niet alleen de geschiedenis van het toerisme maar ook cultuurgeschiedenis. Naast de vakken toeristische organisatie en toeristische ruimten leren de leerlingen ook de knepen van public relations.
Tijdens de stage in het tweede leerjaar van de derde graad, wordt de leerling geconfronteerd met de dagelijkse realiteit van de reiswereld.

Dit laatste wijst dan ook op de praktijkgerichtheid van deze afdeling. Wie wil, is na het doorlopen van deze studierichting klaar voor de arbeidsmarkt maar heeft ook een goede basis om hogere studies aan te vatten in deze branche. De toeristische sector is sinds een paar decennia in volle ontplooiing. Vooruitzichten wijzen erop dat deze sector zich nog intenser zal manifesteren in Brugge en de kuststreek.