Vriendenkring van het Koninklijk Atheneum

Leerlingen huren hun boeken aan een voordelige prijs

De Vriendenkring is al 125 jaar de vereniging van oud-leerlingen en sympathisanten van ons Atheneum.

De Vriendenkring staat vooral in voor de aankoop van nieuwe leerboeken om ze vervolgens aan de leerlingen tegen een lage huurprijs ter beschikking te stellen.

Dankzij financiële middelen afkomstig uit een fonds en lidgelden, kan de Vriendenkring de financiële druk snel en discreet  helpen verlichten. Met de steun van de Vriendenkring worden de pedagogische uitstappen goedkoper, wonen leerlingen gratis muziek- en toneelvoorstellingen bij, worden lopers gesponsord voor ‘Dwars door Brugge’, enz.

Jouw steun is ook welkom

Om al deze initiatieven verder te kunnen zetten is jouw lidmaatschap  zeer welkom. Per kalenderjaar kan je 15,00 EUR storten op IBAN BE86 2800 22 33 0750 | BIC GEBABEBB van de Vriendenkring K.A.1 Brugge Centrum met vermelding “Lidgeld + je naam”

BoekjeIeder lid van de Vriendenkring ontvangt reeds 10 jaar het tijdschrift ’t Atheneetje met nieuws over de school, over de geplande of voorbije activiteiten van de vereniging en van het Atheneum. Onze afgestudeerden ontvangen dit tijdschrift gedurende een jaar gratis.

Wens je meer inlichtingen over de Vriendenkring dan kan je contact opnemen met Johan Delodder, leraar op het K.A.1. U kunt ons ook een e-mail sturen.